Организација управљања и пословања - Страна 2

Предности и слабости компаније са примерима

Отпорност организације се повећава од идентификације њених снага и слабости. Захваљујући овој интерној дијагнози, ентитет може осмислити акциони план за...

Стилови вођства према Големану

Феномен руководство односи се на утицаја особе (лидер) над осталим компонентама групе. Према Рјечнику америчке баштине, вођство је “знања, ставове...

Како саставити и управљати психолошким кабинетом

¿Да ли сте завршили обуку као психолог и желите да направите велики корак? Постоји много излаза након што сте направили...

Како повећати продуктивност моје психолошке службе

Свијет рада укључује многе резултате и алтернативе како би се могли прилагодити нашим снагама и способностима. Радити за другу особу...

Промене у значењу рада

Релативно често, медији одзвањају недостатак људи за обављање одређених послова. Лако је пронаћи рецензије штампе које указују на недостатак запослених...